หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
   
 
   
 
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี [ 27 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 106  
 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 88  
 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 5 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 93  
 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 76  
 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 76  
 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำเดือนเมษายน 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 72  
 
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 3 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 78  
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 91  
 
  (1)