องค์การบริหารส่วนตำบล วังชมภู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 3 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากอำเภอหนองบัวแดงประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 92 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 121 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 75,625 ไร่
 

 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าใหญ่และตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลถ้ำวัวแดงและตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
 
 

 
 
 


   
ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลวังชมภู มีการประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70
ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13
ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9
ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้างและอื่นๆ ร้อยละ 8
ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
 
 


 
สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลวังชมภู จะเป็นที่ดอนสลับกับพื้นที่ลุ่มบางส่วน มีแม่น้ำชีไหลผ่าน จุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลนางแดด ตำบลหนองแวง และตำบลท่าใหญ่ นอกจากนี้ยังมีลำห้วยสายสำคัญๆ ได้แก่ ลำห้วยยางกระโหม ลำห้วยคลองนา ลำห้วยยางขี้นก ลำห้วยบง และลำห้วยซับหลิ่น ซึ่งลำห้วยดังกล่าว เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวตำบลวังชมภู ส่วนทางทิศตะวันตกของตำบลเป็นพื้นที่ป่าภูเป้ง และยังมีสัตว์ป่าที่หลงเหลือให้เห็น คือ กระต่าย อีเห็น กระรอก กระแต ฯลฯ
 
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35–39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม–ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1–2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน แต่ในเขตพื้นที่ตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า คะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศาเซลเซียส
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,175 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,113 คน คิดเป็นร้อยละ 50.31

หญิง จำนวน 4,062 คน คิดเป็นร้อยละ 49.69
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,169 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 67.56 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนางแดดโคก 389 355 744 197  
2   บ้านหนองพวง 423 397 820 203
  3   บ้านทรัพย์เจริญ 574 586 1,160 302  
4   บ้านห้วยหัน 366 389 755 212
  5   บ้านโคกกรวด 156 164 320 84  
6   บ้านท่าวังย่างควาย 324 324 648 172
  7   บ้านโนนตูม 440 433 873 264  
8   บ้านทุ่งสว่าง 334 321 655 182
  9   บ้านหลักแดน 354 314 668 169  
10   บ้านนางแดดเหนือ 337 337 674 160
  11   บ้านไทรงาม 416 442 858 224  
    รวม 4,113 4,062 8,175 2,169
 

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-741
 

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10