หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3587 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกยกของ หมายเลขทะเบียน 83-4734 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 8464 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3587 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2818 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2562 ]ซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20