หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564  
 

ด้วย อบต.วังชมภู ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยการออกมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น สรุปได้ดังนี้
1. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
2. จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3. จัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
4. จัดทำประกาศกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
5. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
6. จัดทำประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
7. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
8. จัดทำประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
9. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
11. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
12. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
13. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
14. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
15. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
16. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 15.18 น. โดย คุณ พิชญพงศ์ มุยคำ

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-740
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10