หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
แผนดำเนินงานการสำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูขอประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายละเอียดตามแผนดำเนินงานการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ทั้งนี้ ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามจะใช้วิธีสัมภาษณ์ วัดระยะสิ่งปลูกสร้าง จดบันทึกข้อมูลเอกสารที่ดิน รวมถึงถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่แปลงที่ดิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 12.51 น. โดย คุณ วิโรจน์ พาณิชย์บุญญา

ผู้เข้าชม 218 ท่าน