องค์การบริหารส่วนตำบล วังชมภู ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


 
การประชุมสภา อบต.วังชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประชุมสภา อบต.วังชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
   1.1 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
   1.2 โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร
   1.3 โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานก่อนระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ Inkjet จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท
2. เรื่องกรมชลประทาน ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกกรวด ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รวมเนื้อที่ 7 ไร่
3. เรื่องขออนุมัติดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กักเก็บน้ำหลักอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 13.51 น. โดย คุณ สรชัช จรัสกาย

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-740
 

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10