หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)