หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง กำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)