หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.วังชมภู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ อบต.วังชมภู [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 192  
 
  (1)     2