หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ อบต.วังชมภู [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 136  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 140  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 184  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง กำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 206  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
  (1)