หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรื่อนกระจก ระดับองค์กร [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานกำกับการติดตามใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการประชุมประชาคม ปี พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)