หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรื่อนกระจก ระดับองค์กร [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 125  
 
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 118  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)     2