หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือการจัดทำฏีกา กรณีมีข้อผูกพัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)