หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 140  
 
คู่มือการจัดทำฏีกา กรณีมีข้อผูกพัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 130  
 
คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 192  
 
  (1)