หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 


 
สภาพถนนในปัจจุบัน มีถนนเชื่อมระหว่างตำบล ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ถนนเชื่อมระหว่างตำบล ทำให้การเดินทางสัญจรไป-มา และการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว ปัญหา คือ มีถนนบางสายบางแห่งที่ผิวจราจรชำรุด ทำให้เกิดปัญหาในการใช้ถนนที่ไม่สะดวก และไม่ปลอดภัย การแก้ปัญหา คือ อบต. มีโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ มีเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ประกอบด้วย

ถนนสายทรัพย์เจริญ หลักแดน เป็นถนนลูกรัง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน คือ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3 กับบ้านหลักแดน หมู่ที่ 9

ถนนสายโนนตูม ทุ่งสว่าง เป็นถนน คสล. และถนนลูกรัง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน คือ บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7
กับบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8

ถนนสายโนนเหม่า หนองหอยปัง เป็นถนนลาดยาง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลนางแดด ตำบลวังชมภู ตำบลถ้ำวัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล เส้นทางนี้ผ่านเขตพื้นที่ตำบลวังชมภู คือ บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1 , บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2 , บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3

ถนนสายวังชมภู หนองแวง เป็นถนนลาดยาง เป็นเส้นทางเชื่อมกับตำบลหนองแวง เส้นทางนี้ผ่านเขตพื้นที่ ตำบลวังชมภู คือ บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2 , บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 , บ้านท่าวังย่างควาย หมู่ที่ 6 , บ้านห้วยหัน หมู่ที่ 4 , บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7

ถนนสายหลักแดน ภูนกเขียน เป็นถนนลูกรัง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชมภู กับบ้านภูนกเขียน
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่

ถนนสายห้วยหัน ภูนกเขียน เป็นถนนลูกรัง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล บ้านห้วยหัน หมู่ที่ 4 กับ บ้านภูนกเขียน
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่

ถนนสายหนองพวง บ่อทอง เป็นทางลูกรัง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2 กับ บ้านบ่อทอง
หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำวัวแดง

ถนนสายไทรงาม โนนสาธิต เป็นถนน คสล. เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลวังชมภู กับ บ้านโนนสาธิต หมู่ที่ 7 ตำบลนางแดด
 
 


 
น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำชี ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการ ของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อยไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้
ป่าไม้ ลักษณะพื้นที่ป่าไม้เป็นป่าภูเขาที่สลับซับซ้อน และเป็นที่ราบสูง ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะ ป่าไม้เบญจพรรณ ป่าที่ราบเชิงเขา ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ ภูเป้ง ภูนกเขียน ภูขี้ไก่ เป็นต้น
ภูเขา ลักษณะพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน และเป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ ภูเป้ง ภูนกเขียน ภูขี้ไก่ เป็นต้น
 
 


         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำชี จำนวน 1 แห่ง

ลำน้ำ ,ลำห้วย จำนวน 6 แห่ง

บึง , หนองน้ำ และอื่นๆ จำนวน 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 20 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 44 แห่ง

ระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-174-4487
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10