หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


นางปัทมา กรุมรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
 
 


นางสาวนิศากร แดงนกขุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางศุภลักษณ์ ฝาชัยภูมิ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายวินัย เม่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นายสมชาย อนันต์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวิชาญ เกาะสา
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญยัง จันทร์คำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายศุภณัฐ คังชัยภูมิ
ช่างไม้